Schrijfsels

Bekijk eerder verschenen “schrijfsels” op https://carlonardozzalife.wordpress.com/

Nelson Mandela

MANDELA


Het staat voor mij buiten kijf!
Nelson Mandela is één van de grootste, zoniet dé grootste leider die we tot nu toe gehad hebben.

We hebben het in de katholieke Kerk over Jezus die zichzelf opofferde voor de mensheid.
Wel, Nelson Mandela is de Jezus van deze tijd die zijn vrijheid opgaf voor de mensheid.
Hijzelf had niks met religie maar ìs misschien wel een religie, of beter, een filosofie op zichzelf.

Richard Stengel schreef de autobiografie over Mandela, maar door het veelvuldig samenzijn van deze twee heren groeide er een intieme band tussen hen. Een band die verder gaat dan de gewoonlijke band tussen auteur en persoons van onderwerp, en die uiteindelijk uitmondde in een ware vriendschap waarbij hij zelfs Nelson Mandela koos als peetvader voor één van zijn kinderen.
De gesprekken die hij had bundelde hij zorgvuldig samen in het boek “Mandela over leven, liefde en leiderschap” en bevat vijftien lessen die wij kunnen gebruiken in ons eigen leven.
Vijftien lessen die hij leerde uit zijn leiderschap, liefdesleven, opsluiting en uitbuiting.

Eerst zou ik willen beginnen met een term die helaas niet bij de lessen hoort maar misschien wel mijn belangrijkste inzicht is uit het boek.
UBUNTU, wat betekent : 'het intense gevoel dat wij alleen door andere mensen mens zijn; dat als wij iets in deze wereld willen bewerkstelligen, dit in gelijke mate door de prestaties van anderen zal worden gerealiseerd.'
Met andere woorden, wij mensen horen samen te werken, en door het versterken van elkanders kwaliteiten dienen we samen een doel te bereiken. Iets dat misschien wel haaks staat op de idee waarin wij leven, namelijk dat wij het als individu elke dag beter en beter moeten doen en anderen vaak als een concurrent zien, waar we al zeker niet mee willen samenwerken uit schrik dat de andere partij met mijn ideeën gaat lopen.

Hier een korte samenvatting die lang niet compleet is, waarmee ik wil zeggen, lees het boek en geniet van zijn geweldige soms schrijnende verhalen.


LES 1
Het is niet omdat we geen angst tonen, dat we geen angst hebben.
Er is namelijk moed nodig in het leven om onze angst niet te tonen.
Moed is dus niet hetzelfde als niet bang zijn.
Moed gaat verder en is een belangrijke eigenschap van een leider. 

LES 2
Wees beheerst in alles wat je doet.
Het is door boosheid en impulsiviteit dat een mens fouten maakt.
Merk je dat je boven je kookpunt raakt, dat je te gehaast bent? Vertraag, sta enkele seconden stil, laat de kalmte wederkeren en ga dan verder.
Kan je niet dadelijk antwoorden of tot actie overgaan? Leg het dan even aan de kant tot je wel een beheerst antwoord of actie klaar hebt.

LES 3
Wees een leider waar je kan.
Vind je dat iets moet veranderen? Wil je iets goed aan de wereld toevoegen? Ga dan voor je plan en probeer samen een groep achter je te scharen.
Denk aan de term UBUNTU waar ik het net over had. Ga samen voor een ideaal en wacht zeker niet tot iemand anders recht staat om tot actie over te gaan. Het kan namelijk allemaal wel eens te laat zijn dan.
Ga ervoor, omring je met de juiste persoonlijkheden en neem de handschoen op.

LES 4
Het voortouw nemen wil echter niet zeggen dat je constant overal op de voorgrond moet staan en al zeker niet dat je jezelf verplicht alles zelf te organiseren en beslissen. Het is belangrijk om op te staan en dan achter je mensen te staan.
Dit kan betekenen dat je hen steunt en je het gevoel geeft achter hen te staan in de figuurlijke betekenis. 

Maar ook van achter uit coördineren en delegeren. Geef taken uit handen en laat de mensen met wie je samenwerkt op regelmatige basis ook kritisch tegenover jou staan. Het is belangrijk om inzichten te krijgen over wat anderen rondom je vinden van je uitvoeringen.
Het is belangrijk om eerlijke mensen rondom je te hebben die je ook durven zeggen wat je goed en niet zo goed deed en misschien wel het allerbelangrijkste, dat je er iets van opsteekt.

LES 5
Je hebt maar één kans, neem die.
Al zeker bij een eerste ontmoeting.
Kom over zoals je wil overkomen.
Kleed je naar de gelegenheid en gedraag je naar je idealen.
Het gaat hier niet over indruk maken maar volgens Mandela vooral over het “hart” raken.
Hij quote hier ook “The Art of War” van Sun Tzu waar hij eigenlijk zegt dat je om een oorlog te winnen niet hun land of volk moet veroveren maar het hart van het volk.
Zorg dat ze je vertrouwen, dat je een plek in hun hart kan krijgen en je bent halfweg.

LES 6
Je moet een idee hebben van wat je wil.
Dit idee moet de basis zijn van wat je wil bereiken. Al de rest is tactiek.
Net als een schaakspel, ga voor je idee maar doe het weloverwogen stap voor stap zonder je doel uit het oog te verliezen.
Je kan echter niet altijd vooruit, je zal soms achteruit moeten gaan of links of rechts.
Eigenlijk moet je af en toe je plannen kunnen bijsturen om toch het doel te behalen.
Het is belangrijk als leider om niet al te geforceerd door het leven te gaan maar probeer aan te voelen waar en hoeveel weerstand je hebt.
Ga in dat geval via een andere weg, maar vergeet niet waar je uiteindelijk moet of wil eindigen.

LES 7
Misschien wel de moeilijkste les is om altijd het goede in anderen te zien.
Hij gaf zijn vrijheid voor de mensheid maar geloofde dat zijn tegenstanders het uit eigenbelang deden en benoemde dan enkele goede kwaliteiten van hen.
Mijn respect is groot als je dat kan, vergeven maar niet vergeten uiteraard en dan verder gaan.
Het is immers niet altijd gemakkelijk in het leven om de redenen van iemands slecht gedrag ten opzichte van jezelf te herkennen, en soms kan dit ernstige proporties aannemen, maar Mandela zijn geloof is dat er altijd een reden achter dit gedrag zit en dat er ook wel iets goeds in iedereen schuilt. Focus je daarop.

LES 8
Een kunst van Mandela is om van je vijanden je collega’s te maken.
Mandela was een kampioen in het bestuderen van zijn vijanden.

Hiermee bedoel ik dan letterlijk studeren.
Hij zocht op waar zijn vijanden mee bezig waren, waar hun interesses lagen, leerde hun geschiedenis en probeerde hun taal te spreken.
Op die manier creëerde hij een groot respect bij hen en zocht hij door te tonen dat hij ook respect had voor hun leven en cultuur vaak een ingang bij hen.
Het is een les die hij vaak toepaste om in dialoog te gaan met mensen die hem schade hadden toegebracht, en op deze manier het ijs te doen smelten in gesprekken die op zich heel spanningsvol zouden zijn verlopen.

LES 9 
Hierbij aansluitend zorgde hij ook dat hij zijn rivalen in het oog hield.
Zijn leuze is dat je vrienden waar dan ook, hoe lang geleden dan ook, er altijd voor je zullen staan. Spendeer daarom je tijd door je rivalen in het oog te houden want je weet nooit wat hun plan is.
Hij was extreem vriendelijk tegen hen en nodigde hen altijd uit om naast hen aan de vergadertafel plaats te nemen.
Op die manier ga je samen met les 8 in actie om eventuele rivalen om te vormen tot bondgenoten.

LES 10
Probeer direct en duidelijk te zijn.
Wil je iets niet of vind je misschien dat de tijd voor een bepaalde actie nog niet is aangebroken, zeg dan nee of vertraag de procedure dan.
Je hebt er niks aan om in iets mee te gaan wat je op dat moment niet wil of kan waarmaken.
Mandela heeft ontzettend belangrijke beslissingen moeten maken in zijn leven en de juiste actie heeft hij vaak te danken aan deze les. Denk na en neem de tijd om ja of nee te zeggen. Laat je nooit opjagen in een belangrijke beslissing.

LES 11
Oh Oh, een moeilijke les in deze dagen.
Denk op lange termijn.
Denk aan les 10 en neem beslissingen op lange termijn. Je hebt niets aan snel succes want dat succes is maar van korte duur.
Denk na over wat je einddoel is en onderbouw dit goed met een stevig fundament aan goede stappen in die richting.
Snel succes is namelijk gebouwd op een slechte fundering en we weten allemaal wat er dan met je huis kan gebeuren.
Het is echter de verleiding dezer dagen die ons in de weg staat hoofdzakelijk door het sociale media gebeuren.
Blijf echter eerlijk naar jezelf, denk aan LES 6 en hou je aan je basisprincipes.

LES 12
Nelson zat in ballingschap en het belangrijkste wat hem heeft gered, zegt hij zelf, is liefde.
De liefde naar zijn vrouw met wie hij nog maar net getrouwd was, hield hem recht. En ook al verklaart hij in les 2 dat je beheerst moet blijven ten allen tijde, het enige waar hij echte boosheid voor toonde in de gevangenis was als bewakers of medegevangenen over zijn vrouw roddelden.
We weten allemaal echter dat hij bij zijn vrijlating quasi direct is gescheiden maar hij is blijven zoeken naar de liefde en heeft dan op zijn 80ste de ware liefde voor zijn leven gevonden. Het was het gelukkig einde waar hij een halve eeuw naar had gezocht.
Blijf op zoek gaan naar de liefde, altijd en overal!

LES 13

Waar het in veel landen vaak mis gaat is het loslaten van leiderschap.
Corrupte presidenten veranderen wetten zodat ze levenslang aan de macht kunnen blijven.
Ook in je eigen leven moet je weten wanneer je een stap opzij moet doen, al dan niet tijdelijk.
Een goed leider weet wanneer hij moet aftreden maar ook wanneer hij iets uit handen mag of kan geven.
Kijk af en toe in de spiegel en hou niet vast als je weet dat het beter is om los te laten.
Geef de fakkel door aan anderen als je voelt dat het er de tijd voor is.
Laat taken aan anderen als je voelt dat je kennis er niet voldoende voor is.

LES 14

Soms is ja of nee niet voldoende.
Soms is het allebei.
We zijn echter groot gebracht met duidelijke ja of nee, wit of zwart, links of rechts,…
Een probleem heeft vaak verschillende oorzaken en door het bestuderen hiervan kan je soms tot verrassende oplossingen komen die je in eerste instantie vaak niet ziet.
Ook in geval van goed of slecht is dit vaak een goede les. Probeer in de schoenen van anderen te staan om op die manier meerdere inzichten te krijgen over een probleem.
Zoals eerder al geschreven weten we soms namelijk niet waarom iemand iets op een bepaalde manier ziet zodat het voor ons vaak als slecht beoordeeld wordt. Kijk even waarom die andere iets zo ziet vanuit zijn cultuur, geschiedenis of persoonlijke achtergrond en probeer vanuit de andere zijn overtuigingen een oplossing te bedenken die misschien wel tussen ja of nee, goed of slecht, links of rechts in zit.

LES 15

Hoe diep je ook zit, hoe zwaar je leven ook is, en geloof me, Mandela weet wel wat diep zitten is, hoor, zoek je geluksplekje op.
Zoek je eigen plek, en kopieer dit vooral niet van iemand anders.
Werkt meditatie voor je? Prima
Hou jij zelf meer van tuinieren, ga dan tuinieren.
Zorg dat je iets neutraal hebt of kan doen in je leven. Een plaats of handeling die je even losmaakt van alle ballast uit je leven.

Een interessant boek snel bij elkaar gegoten in deze samenvatting.
Ga het zoeken, lees het, pas het toe of niet.
Indien je het maar niets vindt, heb je toch een boeiende inkijk gehad in de held van Zuid-Afrika en de rest van de wereld.

Nelson Mandela hoort volgens mij in het leerplan, want onze kinderen mogen nooit vergeten wie hij was en wat hij betekent heeft.

10 minuten regel...

Ik heb nooit groene vingers gehad...

Ik was eerder het soort mens dat zelfs door naar een plant te kijken, het kon laten afsterven.


In deze bizarre dagen van lockdown ben ik steeds vaker bezig met tuin, natuur, plantjes, bloemen,...

Ik kan ervan genieten om met de handen in het zand te zitten, te praten tegen een roos of een stervende plant aan te moedigen.

Helaas bestaat hier geen medicatie voor en zolang de planten niet terug praten is er volgens mij ook nog geen ernstig probleem.


Eén ding heb ik wel herontdekt of misschien mag ik wel zeggen ‘pas ontdekt’, want ik moet mezelf nageven dat ik hier niet veel van in huis had, namelijk:


‘GEDULD’


Het concept dat je een zaadje in de grond steekt, er dagelijks aandacht aan geeft en er dan na een lange tijd hopelijk resultaat komt....heel dat concept is iets dat we in deze huidige maatschappij kwijt zijn.

Alles moet snel, nu en liefst gisteren.

Ik merk dat dit een soort constante stress geeft waar noch onze lichamen, noch onze geesten tegen bestand zijn.

Ik merk dat in deze quarantaine iedereen in de eerste plaats terug wil naar wat er was en hoe het was. En ook al willen ze dit eigenlijk ergens diep in zichzelf niet, we zijn de laatste jaren niks anders gewoon en we denken dat het zo hoort. Maar ik, en ongetwijfeld ook sommige anderen, denk er anders over.


Maar wat doen we hier dan aan?


DE 10-MINUTEN-REGEL


Een dagelijkse structuur die ons de mogelijkheid geeft om iets te leren of te behalen waar niet onmiddellijk resultaat (of likes!) mee verbonden zijn zou al een mooie eerste stap naar minder haast en meer geduld zijn.

Ik denk dat dit begint met een ‘10-minuten-regel’.


Ik kwam de eerste keer in aanraking met een 10 minuten concept via een fantastisch boek van Kenny Werner.


Kenny is een geweldige pianist en arrangeur/componist, maar is ook befaamd voor zijn boek ‘Effortless mastery’.

Een boek dat vooral handelt over zelfvertrouwen, over de psyche achter het denken.

In een van de hoofdstukken behandelt hij het feit dat hij niet echt gemotiveerd en gedisciplineerd genoeg was om een studieschema aan te houden.

Hij raadt in het boek aan om in het geval van te weinig motivatie en discipline elke dag gedurende 10 minuten een activiteit te doen, in zijn geval was dat piano studeren. Zet een klok, ga achter je instrument zitten en speel of studeer 10 minuten.

Je zal zien dat die 10 minuten al snel wat langer worden doordat je bijvoorbeeld ergens in gedoken bent dat toch boeiend is, dat je er plots toch weer de fun van begint te voelen,…


Ikzelf gebruikte deze regel vaak, en nu nog steeds, bij het joggen.

In de periode dat ik wel eens 20 km liep, had ik een vorm van drempelvrees, ‘deurdrempel’ letterlijk dan.

De zwaarste inspanning was van de zetel naar buiten toe omdat 20 km, een 2 tal uurtjes joggen, een ontzettende inspanning is waar je wel eens tegenop kijkt.

Want, het probleem bij joggen, studeren, en andere activiteiten is namelijk dat het resultaat pas komt ná de inspanning.

Na het joggen voelde ik mij herboren, na het studeren voelde ik mij verrijkt, na het poetsen voelde ik een orde en netheid,…


Ik sprak dan met mezelf af: Ga 10 minuten en dan zie je wel.

Zelden ben ik na 10 minuten terug gekeerd, vaker heb ik meer gedaan dan wat er op het schema stond.


DE VERDEELDE 10-MINUTEN-REGEL


Waar ik echter nog meer profijt van heb gehad in mijn leven is ‘de verdeelde 10-minuten-regel’.

Dit is een regel gebaseerd op een studieschema dat ik destijds met mijn leraar R. Bruynen heb opgesteld, maar dat gemakkelijk naar andere facetten in het leven kan doorgetrokken worden.


Wat ik vaak bij studenten zie is dat ze een volledig uur aan een bepaald item hebben gestudeerd, bijvoorbeeld toonladders, maar daardoor een hoop andere dingen niet hebben kunnen behandelen die dag.

Helaas komt daar dan nog bij dat door het te lang blijven hangen in eenzelfde item ook het koppeke gaat hangen. Dit omdat ze geen overzicht meer hebben over wat ze in dat uur precies gedaan hebben of omdat ze panikeren doordat ze de andere items die ze wilden behandelen zelfs niet aangeraakt hebben.


Daarom, verdeel uw studie/activiteit in meerdere items van telkens 10 minuten!


Waar beginnen we?


In de eerste plaats moet je uiteraard een activiteit hebben. In mijn geval is dat trompet studeren.

Voor een leek klinkt het volgende misschien heel technisch, maar geen nood, ik geef nadien ook nog een algemener voorbeeld.


Nadat er een activiteit gekozen is waar je jezelf op wil toeleggen proberen we er een tijdspanne op te plakken. Hoe lang wil je dagelijks aan studeren besteden? 

In mijn studieperiode was dat minstens drie uren per dag.


Ikzelf verdeelde deze drie uren onder in blokjes:

BLOK 1: Techniek

BLOK 2: Jazz

BLOK 3: Repertoire

En dan puzzelen maar!


Wat wil je in elk blok behandelen?

Bijvoorbeeld: Wat wil je studeren in een techniek blok?


Wel, 1uur is 6 x 10 minuten, dus 6 items waar telkens 10 minuten aan gewerkt wordt.

 Dit kon zijn:

1 warm Up

2 Lip Bindingen

3 Range

4 oefeningen op articulatie

5 oefeningen op 3de vinger 

6 studies


Je neemt een timer en zet die op 10 minuten.

Je begint aan elk item en als de klok afloopt, stop je met dit item.

Maar wat als je na die 10 minuten nog helemaal niet klaar bent met dat item?

Geen paniek! Noteer ergens tot waar je geraakt bent en ga de dag erna vanaf daar weer verder.

Zo is de kans groter dat je bijvoorbeeld een stuk na een week wel volledig hebt doorgespeeld.

Stel dat je iets in 12 toonsoorten wil studeren en je raakt dag 1 maar aan 4 toonsoorten, wel, dan ga je de dag nadien verder waar je geëindigd bent waardoor je na drie dagen de 12 toonsoorten allemaal gestudeerd hebt. Na drie dagen kan je dan weer aan je eerste 4 toonsoorten studeren, maar wel op een hoger niveau dan wat je daarvoor deed, of je kruipt dieper in je item dan de eerste keer.


Zoals beloofd geef ik voor de niet-muzikanten hierbij een algemener voorbeeld.


Het gebeurt vaak dat ik achter loop met de strijk, de was, de afwas, de kuis,…

Wel, in die drukke  periodes plan ik vaak een uur per dag in, ik noem het ‘Operatie clean’.

Ik plan hiervoor elke dag één uur in mijn agenda en dan beginnen we in items te verdelen:


1 strijken

2 was insteken, andere was wegsteken

3 poetsen/stof afdoen

4 afwassen, keuken opruimen

5 mails en post (betalingen)

6 afval sorteren


Dit blijf ik dan een tijdje doen tot ik het achterstallig werk heb afgehandeld of ik kan hier een dagelijkse gewoonte van maken om het huishouden te onderhouden.

Je kan voor bepaalde activiteiten die niet doenbaar zijn in 10 minuten de 10-minuten-regel iets minder nauw nemen en in tijdsruimte uitbreiden. Zo kan je uiteraard een uur ook in drie blokken van 20 minuten verdelen of in twee blokken van een halfuur. 

De bedoeling is voornamelijk dat je stopt als de geplande tijd om is en dan aan het andere item begint zodat je daar weer geen achterstand oploopt.


Ik heb geen waarheid in pacht maar sommige dingen werken voor iemand en andere dingen dan weer niet.

Ik zou zeggen, probeer het eens, en als je vragen hebt kan je ons altijd contacteren, en wij werken graag zo een schema met je uit.


Nu denk je misschien: “Maar je had het toch over geduld?”.

Wel, je zal zien dat je door deze regel te gebruiken ook dingen kan verwezenlijken die geen onmiddellijk resultaat hebben.

Door dagelijks 10 minuten iets te doen van je schema of training ga je niet onmiddellijk een six pack hebben, maar zoals de zonnebloem die we zaaiden elke dag water en aandacht nodig heeft is de kans groot dat je door dagelijks 10 minuten te trainen en een gezonde portie geduld er wel een six pack zou kunnen komen. 


Je bent uiteindelijk wat je doet, en wat je denkt, en wat je eet, en wat… Maar daar gaan we in de toekomst ongetwijfeld nog wel eens over schrijven!


© casa nardo music